Loading...
Hem2023-11-14T14:36:05+00:00

Ecoplan In Medio är konsulter inom hållbar utveckling. Återkommande teman är cirkularitet, transporter, energi, bioekonomi och upphandling. Ofta arbetar vi i processer där vi stöttar samarbeten mellan privata företag, offentlig sektor och akademin så de når resultat. Men även för att hjälpa kunder utveckla den egna organisationen.

Nyheter

Cirkulär upphandling i Västerbotten

Region Västerbotten ordnade kompetensutveckling inom cirkulär offentlig upphandling under 2022. Ecoplan in Medio levererade i  i samarbete med Esam AB process- och expertstöd till tematräffar om möbler & inredning, transporter, bygg & fastighet.

By |november 15th, 2023|Categories: Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för Cirkulär upphandling i Västerbotten

FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter

Ecoplan hade uppdrag 2020-2023 för Energikontor Norra Småland i deras projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i de delar som gällde upphandling. Projektinformation FASTR, Energikontor Norra Småland (rjl.se) Uppdraget gällde både process- och expertstöd kring upphandling av resor, fordon och transporter, såsom [...]

By |november 15th, 2023|Categories: Hållbara transporter, Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter

Utbildning i komplex processledning

Lotta har tillsammans med Michael Jalmby på Esam utvecklat en kurs i hur man rattar förändring i komplexa processer. Det kan vara innovation som omfattar många aktörer i ett projekt eller nätverk, eller hur man skakar fram nya sätt att arbeta med hållbarhet [...]

By |november 14th, 2023|Categories: Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Utbildning i komplex processledning

Lärande utvärdering av Arena Skog

Tillsammans med Coest har vi i uppdrag att genomföra en lärande utvärdering av projektet Arena Skog. Arena skog är ett samverkansprojekt med syfte att skapa en neutral Arena inom den gröna bioekonomin, i hela Västra Götaland. Projektet strävar efter att utveckla skogsägandet och [...]

By |november 14th, 2023|Categories: Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Lärande utvärdering av Arena Skog

Cirkulär upphandling Väst

Under hösten 2023 fram till februari 2024 driver IVL med stöd från Ecoplan in Medio ett projekt för att stötta kommuner och kommunala bolag i cirkulära upphandlingsprocesser. Projektet erbjuder tematräffar och erfarenhetsutbyte och passar bra som stöd för insatser inom ramen för kommunernas [...]

By |november 14th, 2023|Categories: Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för Cirkulär upphandling Väst

Beställarstöd klimatbättre asfalt

Sundbybergs kommun letade lösningar med mer innovativ och hållbar asfalt för en gång och cykelbana i Rissne. Ecoplan in Medio stöttade i en marknadssondering på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden under våren 2023. Sonderingen genomfördes via intervjuer av marknadsaktörer och forskare samt [...]

By |november 14th, 2023|Categories: Hållbara transporter, Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Upphandling, Utredningar|Kommentarer inaktiverade för Beställarstöd klimatbättre asfalt

Kunskapsläget inom miljöpåverkan från konstgräs

Kunskapsutvecklingen inom konstgräsområdet går snabbt och rapporten som Ecoplan In Medio skrev, ”Kunskapssammanställning för konstgräs och fallskyddsgummi”, kom till för att möta behovet av en översikt på kunskapsläget, hösten 2022. Fokus ligger på miljöpåverkan och skyddsåtgärder. I rapporten görs en översiktlig sammanställning av [...]

By |februari 6th, 2023|Categories: Nyhet startsida, Upphandling, Utredningar|Kommentarer inaktiverade för Kunskapsläget inom miljöpåverkan från konstgräs

Växthus för klimatledande upphandling

Ecoplan anlitades av Region Örebro län som process- och expertstöd i projektet ”Växthus för klimatledande upphandling” under 2022-23. Inom projektet skulle transportnätverket i Örebro län tillsammans med nätverket i Kalmar län ta fram en spetsupphandling. Aktörerna som består av företag, kommuner, regioner, länsstyrelse [...]

By |februari 6th, 2023|Categories: Hållbara transporter, Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Samarbetsstöd, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för Växthus för klimatledande upphandling

Processledning svenskt-norskt samarbete för utvecklingen av skoglig bioekonomi

Det finns många fördelar att samarbeta gränsregionalt för att gynna utvecklingen inom den skogliga bioekonomin, med allt från innovation till tillväxt i befintliga företag. Lotta anlitades som processledare för sådan utveckling av det gränsregionala samarbetet Sverige-Norge under 2021-2022. Aktörerna Västra Götalands regionen, Fyrbodals [...]

By |februari 6th, 2023|Categories: Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Samarbetsstöd, Utredningar, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Processledning svenskt-norskt samarbete för utvecklingen av skoglig bioekonomi

Processledning Skogsprogrammet Västra Götaland

Under 2021 anlitades Lotta som Processledare för att få fram ett Skogsprogram för Västra Götaland. Skogsprogrammet är en del i att förverkliga regeringens skogsstrategi. Uppdraget innebar att utifrån möten, workshops, intervjuer och samtal samla parterna kring gemensamma mål (näringsliv, skogsägare, myndigheter och universitet) [...]

By |mars 29th, 2022|Categories: Moderator och workshopledare, Nyheter, Samarbetsstöd, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Processledning Skogsprogrammet Västra Götaland

Fossilfrihet för fastighetsnära tjänster

Maria har under 2021 hjälpt Sveriges Allmännytta att göra en vägledning hur man kan handla upp fastighetsnäratjänster för drift och skötsel med krav på fossilfrihet. Flera allmännyttiga bostadsföretag har bidragit med exempel. Läs mer här  

By |november 4th, 2021|Categories: Hållbara transporter, Nyhet startsida, Nyheter, Upphandling, Utan kategori|Kommentarer inaktiverade för Fossilfrihet för fastighetsnära tjänster

Cirkulär upphandling för RE:Source

Cirkulär upphandling är en viktig del i att sluta kretsloppen och främja omställningen till en cirkulär ekonomi. Ecoplan genomförde tillsammans med IVL projekt för "Cirkulär upphandling i praktiken" under 2020 0ch 2021, som strategiska utvecklingsprojekt inom RE:Source. När man genomför en cirkulär upphandling [...]

By |januari 25th, 2021|Categories: Nyhet startsida, Upphandling, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Cirkulär upphandling för RE:Source

Miljöutbildning för Skellefteåbuss

Skellefteåbuss har nyligen blivit miljöcertifierade och satsar på miljön bland annat genom att successivt ersätta sina dieseldrivna bussar och istället satsa på el och biogas. I oktober startade de upp sin första elbusslinje i Skellefteå. Därmed var det också läge att uppdatera kunskaperna [...]

By |november 23rd, 2020|Categories: Hållbara transporter, Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Miljöutbildning för Skellefteåbuss

Utbildning för hållbarhetsstrateger

Sedan 2020 utbildar vi hållbarhetsstrateger inom offentlig sektor tillsammans med våra branschkollegor Esam i Aktuell Hållbarhets regi, några gånger per år. I utbildningen får deltagarna tillsammans med kollegor lära sig metoder, verktyg och modeller som stöd i det dagliga arbetet, både strategi och [...]

By |september 18th, 2020|Categories: Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Samarbetsstöd, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Utbildning för hållbarhetsstrateger
Till toppen