Energimyndigheten utvecklar rådgivningen

Energimyndigheten förbättrar den kommunala energi- och klimatrådgivningen, på uppdrag av regeringen. Lotta har haft uppdrag som expertstöd och bidragit i processledningen för Energimyndigheten. Detta har resulterat stora förändringar i hur rådgivningen organiseras och finansieras samt en tydligare uppföljning.

Uppdraget dokumenterades i rapport ER2015:14 Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen, som omfattade resultatet av nulägesanalysen och Energimyndighetens förslag till förändringar. Stora delar av förslaget genomfördes.

By |2017-01-14T19:09:59+00:00januari 14th, 2017|Utredningar, Verksamhetsutveckling|0 Comments