Regionförbundet Örebro genomförde under 2013 och 2014 projektet Utveckling av grönare logistiktjänster med syftet att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och klimatsmarta godstransporter. Ecoplan var processledare för detta i nära dialog med kundens projektledare. I projektet anordnades bland annat ett antal seminariedagar och workshops där Ecoplan var moderator och workshopledare, lade upp programinnehållet och letade föredragshållare på olika teman. Slutkonferensen finns filmad här.

Inom ramen för projektet har de medverkande företagen och organisationerna startat interna gröna affärsutvecklingsprojekt och testat upphandlingsverktyg från Q3 och NTM.

Mer information om projektet finns i slutrapporten, populärversionen hittar du här.