Lotta har varit anlitad som bedömare inom Vinnovas utlysning Innovativa Startups. Bedömare används för att göra en genomlysning av ansökan för det tänkta projektet där affärspotential och innovationshöjd är viktiga komponenter. Bedömarna är anlitade för olika expert/branschområden, i Lottas fall inom transport- och energiområdet.

Utlysningen riktade sig till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor eller tjänster. Vinnovas finansiering syftar till att möjliggöra utveckling av företagens verksamheter i faser där annan finansiering är svår att få.