Under hösten 2019 genomförde Ecoplan In Medio en utbildning under två dagar på temat ”Innovationssystem science parks- ledarskap i mellanrum” för Science Park Borås. Verksamheten är i en stark expansion och utveckling där de identifierat just mellanrumsledning som en vanlig roll i samverkansprojekten.

”Vi har som ambition att vara en miljö som arbetar proaktivt och vara en möjliggörare för transformation. Då är det viktigt för oss att förstå våra roller och processer i mellanrumsledning. Detta gör Ecoplan In Medio på ett pedagogiskt och bra sätt.” Erik Bresky, VD Science Park Borås

Science Park Borås verkar som en möjliggörare för innovationer i Boråsregionen där kärnverksamheten utgörs av projektarenan där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts i flera konkreta utvecklingsprojekt.