Miljöpåverkan från konstgräs på fotbollsplaner har uppmärksammats på senaste tid,  bland annat med anledning av spridning av mikroplaster. Ecoplan In Medio är sedan 2018 engagerat i att utveckla upphandlingskrav och uppföljning av resurseffektiva och förnybara miljökrav på produkter och tjänster som rör konstgräs och lekytor. Fokus ligger på att höja kvaliteten i offentlig upphandling genom att gemensamt bygga upp kunskap och att samverka kring krav och metoder. Arbetet sker i samarbete med Anthesis och är på uppdrag av Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening som är huvudman i Naturvårdsverkets beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor. Mer info finns här