Maria var en av föreläsarna på Avfall Sveriges höstmöte 2019, där hon talade på temat ”Upphandla klimatsmart med krav på biogas och andra goda alternativ” med fokus på offentlig upphandling för tjänster och transporter. Processen kan sammanfattas i:

  1. Veta vad man vill ha som kund – politiska beslut
  2. Ta reda på vad som är möjligt – marknadsundersökning
  3. Ställa krav så att man får det man vill ha – mallar med anpassning
  4. Följa upp att kraven efterlevs – planera in så att det blir gjort!

Något som kan låta enkelt, men som kräver god framförhållning och en del tankeverksamhet innan upphandlingen startar. Under föredraget berättade Maria om olika exempel och handfasta tips på sätt att hantera detta.

Uppdragsgivare var Avfall Sverige.

Bild:Karin Jönsson, Avfall Sverige