I november 2020 gav vi en kurs för hållbarhetsstrateger inom offentlig sektor tillsammans med våra branschkollegor Esam i Aktuell Hållbarhets regi. I utbildningen fick de 15 deltagarna tillsammans med kollegor lära sig metoder, verktyg och modeller som stöd i det dagliga arbetet, både strategi och taktik. Vi lärde helt enkelt ut våra bästa tips och tricks! Utbildningen skedde denna gång digitalt, med anledning av coronarestriktionerna.

Nästa utbildningsomgång sker i början på februari. Läs mer på Aktuell Hållbarhets hemsida, eller kontakta oss så berättar vi mer.