Skellefteåbuss har nyligen blivit miljöcertifierade och satsar på miljön bland annat genom att successivt ersätta sina dieseldrivna bussar och istället satsa på el och biogas. I oktober startade de upp sin första elbusslinje i Skellefteå. Därmed var det också läge att uppdatera kunskaperna inom miljölagstiftning, hållbara transporter och mobilitet. Under oktober 2020 genomförde vi en digital miljöutbildning av personal, vilket gjorde det möjligt att genomföra utan att samla alla på samma ställe, samtidigt som det gick bra att ställa frågor och diskutera. Utbildningen var anpassad till just Skellefteåbuss verksamhet, mål och utveckling.

”- Ecoplan hjälpte oss inte bara att höja våra kunskaper om regelverk för miljöområdet i allmänhet, utan även om vad detta regelverk innebär för kollektivtrafik i synnerhet. Deras kunskaper och erfarenheter på området var mycket relevant och det digitala greppet fungerade utmärkt för oss.” Jenny Sundén, Skellefteåbuss