Cirkulär upphandling för RE:Source

Cirkulär upphandling är en viktig del i att sluta kretsloppen och främja omställningen till en cirkulär ekonomi. När man genomför en cirkulär upphandling krävs det ofta mer tyngd i de tidigare skedena såsom marknadsdialog och behovsanalys. Projektet Cirkulär upphandling i praktiken, är ett strategiskt utvecklingsprojekt inom RE:Source. Under 2020 deltog 15 upphandlande organisationer i projektet [...]