Cirkulär upphandling är en viktig del i att sluta kretsloppen och främja omställningen till en cirkulär ekonomi. När man genomför en cirkulär upphandling krävs det ofta mer tyngd i de tidigare skedena såsom marknadsdialog och behovsanalys. Projektet Cirkulär upphandling i praktiken, är ett strategiskt utvecklingsprojekt inom RE:Source. Under 2020 deltog 15 upphandlande organisationer i projektet med varsitt upphandlingscase, där Ecoplan In Medio var expertrådgivare tillsammans med IVL. Slutrapporten finner du här. Under 2021 skall ett fortsättningsprojekt pågå med ytterligare upphandlingscase, där Ecoplan In Medio genomför projektet i samarbete med IVL. Läs gärna mer om cirkulär upphandling på RE:Sources hemsida.