Cirkulär upphandling är en viktig del i att sluta kretsloppen och främja omställningen till en cirkulär ekonomi. Ecoplan genomförde tillsammans med IVL projekt för ”Cirkulär upphandling i praktiken” under 2020 0ch 2021, som strategiska utvecklingsprojekt inom RE:Source. När man genomför en cirkulär upphandling krävs det ofta mer tyngd i de tidigare skedena såsom marknadsdialog och behovsanalys och ett resultat kan bli att fokus istället landar i att arbeta in mer cirkulära perspektiv i sin egen organisation. Läs gärna mer om cirkulär upphandling på RE:Sources hemsida. Ett slutseminarium genomfördes i november 2021 där projektet och dess resultat presenteras, det finns inspelat HÄR. Slutrapporten finner du HÄR.