Under 2021 anlitades Lotta som Processledare för att få fram ett Skogsprogram för Västra Götaland. Skogsprogrammet är en del i att förverkliga regeringens skogsstrategi. Uppdraget innebar att utifrån möten, workshops, intervjuer och samtal samla parterna kring gemensamma mål (näringsliv, skogsägare, myndigheter och universitet) för utvecklingen av skoglig bioekonomi.

Under 2022 planeras flera aktiviteter kopplat till Skogsprogrammet, men redan under hösten 2021 presenterades dock huvuddragen i programmet på ett öppet seminarium. Seminariet fokuserade dels vikten av samverkan, dels de fyra teman som programmet utgår från; Skogarna, Innovationerna, Företagen, och Människorna.

Hör mer om vad aktörerna tycker om Skogsprogrammet HÄR