Maria hjälpte Länsstyrelsen Västmanland 2021 att uppdatera deras ”Vägledning för transportköpare” och precisera förslag på frågor och krav i en ”Bilaga”.