Kunskapsutvecklingen inom konstgräsområdet går snabbt och rapporten som Ecoplan In Medio skrev, ”Kunskapssammanställning för konstgräs och fallskyddsgummi”, kom till för att möta behovet av en översikt på kunskapsläget, hösten 2022. Fokus ligger på miljöpåverkan och skyddsåtgärder.

I rapporten görs en översiktlig sammanställning av vad man vet, vad man inte vet och rekommendationer kring vad behövs för att det ska bli bättre. Den innehåller även tips på i vilka andra rapporter eller forskningsartiklar som du kan hitta mer information kring specifika frågeställningar.

Sammanställningen riktar sig främst till kommuner och statliga myndigheter, som ett underlag för deras beslut om prioriteringar och insatser, men kan ge bra information till vem som helst som har ett intresse inom området. Rapporten togs fram på uppdrag av Malmö stad, finansierat av Naturvårdsverket. Rapporten i sin helhet finns på Beställargruppen konstgräs (Bekogr) hemsida, länk HÄR