Det finns många fördelar att samarbeta gränsregionalt för att gynna utvecklingen inom den skogliga bioekonomin, med allt från innovation till tillväxt i befintliga företag. Lotta anlitades som processledare för sådan utveckling av det gränsregionala samarbetet Sverige-Norge under 2021-2022. Aktörerna Västra Götalands regionen, Fyrbodals kommunalförbund, Vikens fylkeskommun, Innlandets fylkeskommun, Region Värmland och Region Dalarna ville utröna hur de kunde fortsätta jobba tillsammans för att främja utvecklingen av näringslivet inom den skogliga bioekonomin. I uppdraget ingick även att kartlägga och analysera hur Innovationsaktörer på båda sidor gränsen kan utvecklas. Uppdraget genomfördes genom intervjuer, enskilda möten och workshops.