Ecoplan anlitades av Region Örebro län som process- och expertstöd i projektet ”Växthus för klimatledande upphandling” under 2022-23. Inom projektet skulle transportnätverket i Örebro län tillsammans med nätverket i Kalmar län ta fram en spetsupphandling. Aktörerna som består av företag, kommuner, regioner, länsstyrelse och akademi ska i praktiken testa ett ”växthus” där köpare och säljare av transporttjänster jobbar tillsammans för att bidra till att nå det transportpolitiska målet om att minska utsläppen från transporter till 70 procent till år 2030. Inom uppdraget har två marknadsdialoger genomförts mellan beställare och leverantörer, knutet till två aktuella upphandlingsområden inom entreprenader samt hyrbilar. Uppdraget avslutades januari 2023 med en rapport som beskriver metoder och erfarenheter.