Sundbybergs kommun letade lösningar med mer innovativ och hållbar asfalt för en gång och cykelbana i Rissne. Ecoplan in Medio stöttade i en marknadssondering på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden under våren 2023.

Sonderingen genomfördes via intervjuer av marknadsaktörer och forskare samt inläsning av rapporter. Utgångspunkten var beställarens behov, sedan avrapportering till betällaren med resonemang om fortsatta möjligheter. Sonderingen visade många möjliga klimatbättre lösningar som går att upphandla idag!

Efter detta har Sundbybergs kommun asfalterat cykelbana i Rissne med en asfalt som har ”nettonoll” klimatutsläpp genom hög halt återvunnen asfalt, en förnybar ersättare för bitumen (andel) samt förnybar uppvärmning av asfaltsmassan. Dessutom valde kommunen att ansluta till det InfraSweden finansierade långtidsutvärderingen av sådan asfalt, där VTI är projektägare.