Under hösten 2023 fram till februari 2024 driver IVL med stöd från Ecoplan in Medio ett projekt för att stötta kommuner och kommunala bolag i cirkulära upphandlingsprocesser. Projektet erbjuder tematräffar och erfarenhetsutbyte och passar bra som stöd för insatser inom ramen för kommunernas klimatlöften och avfallsplaner. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.