Tillsammans med Coest har vi i uppdrag att genomföra en lärande utvärdering av projektet Arena Skog.

Arena skog är ett samverkansprojekt med syfte att skapa en neutral Arena inom den gröna bioekonomin, i hela Västra Götaland. Projektet strävar efter att utveckla skogsägandet och skogsmarkens användning, med ett hållbart skogsbruk. Projektet leds av Gröna Klustret Nuntorp tillsammans med SLU, Hushållningssällskapet Västra och Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Vårt uppdrag går ut på att följa projektet och stötta med lärande genom förbättringsförslag, samt utvärdera resultat vid projektslut.