Lotta har tillsammans med Michael Jalmby på Esam utvecklat en kurs i hur man rattar förändring i komplexa processer. Det kan vara innovation som omfattar många aktörer i ett projekt eller nätverk, eller hur man skakar fram nya sätt att arbeta med hållbarhet inom en organisation full av stuprör, eller navigera framåt i ständiga målkonflikter, eller något annat som känns riktigt komplext.

Tillsammans har Lotta och Michael över 55 års erfarenheter kring hur man lyckas med detta, i en mycket handfast kurs som erbjuds via Aktuell Hållbarhet, med början i mars 2023.