Ecoplan hade uppdrag 2020-2023 för Energikontor Norra Småland i deras projekt FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter i de delar som gällde upphandling.

Projektinformation FASTR, Energikontor Norra Småland (rjl.se) Uppdraget gällde både process- och expertstöd kring upphandling av resor, fordon och transporter, såsom marknadssondering hos leverantörer, drivmedelsstrategier, krav och avtalsuppföljning. Deltagande kommuner, region och kommunala bolag fick enskild rådgivning. Erfarenheter spreds och diskuterades på möten några gånger per år.