Cirkulär upphandling i Västerbotten

Region Västerbotten ordnade kompetensutveckling inom cirkulär offentlig upphandling under 2022. Ecoplan in Medio levererade i  i samarbete med Esam AB process- och expertstöd till tematräffar om möbler & inredning, transporter, bygg & fastighet.

Av |2023-11-15T14:40:14+00:00november 15th, 2023|Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för Cirkulär upphandling i Västerbotten

FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter

Ecoplan hade uppdrag 2020-2023 för Energikontor Norra Småland i deras projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i de delar som gällde upphandling. Projektinformation FASTR, Energikontor Norra Småland (rjl.se) Uppdraget gällde både process- och expertstöd kring upphandling av resor, fordon och transporter, såsom marknadssondering hos leverantörer, drivmedelsstrategier, krav och avtalsuppföljning. Deltagande kommuner, region och kommunala [...]

Av |2023-11-15T14:31:17+00:00november 15th, 2023|Hållbara transporter, Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter

Utbildning i komplex processledning

Lotta har tillsammans med Michael Jalmby på Esam utvecklat en kurs i hur man rattar förändring i komplexa processer. Det kan vara innovation som omfattar många aktörer i ett projekt eller nätverk, eller hur man skakar fram nya sätt att arbeta med hållbarhet inom en organisation full av stuprör, eller navigera framåt i ständiga målkonflikter, [...]

Av |2023-11-14T14:19:23+00:00november 14th, 2023|Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Utbildning i komplex processledning

Lärande utvärdering av Arena Skog

Tillsammans med Coest har vi i uppdrag att genomföra en lärande utvärdering av projektet Arena Skog. Arena skog är ett samverkansprojekt med syfte att skapa en neutral Arena inom den gröna bioekonomin, i hela Västra Götaland. Projektet strävar efter att utveckla skogsägandet och skogsmarkens användning, med ett hållbart skogsbruk. Projektet leds av Gröna Klustret Nuntorp tillsammans [...]

Av |2023-11-14T14:05:04+00:00november 14th, 2023|Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Lärande utvärdering av Arena Skog

Cirkulär upphandling Väst

Under hösten 2023 fram till februari 2024 driver IVL med stöd från Ecoplan in Medio ett projekt för att stötta kommuner och kommunala bolag i cirkulära upphandlingsprocesser. Projektet erbjuder tematräffar och erfarenhetsutbyte och passar bra som stöd för insatser inom ramen för kommunernas klimatlöften och avfallsplaner. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.

Av |2023-11-14T13:55:35+00:00november 14th, 2023|Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för Cirkulär upphandling Väst

Beställarstöd klimatbättre asfalt

Sundbybergs kommun letade lösningar med mer innovativ och hållbar asfalt för en gång och cykelbana i Rissne. Ecoplan in Medio stöttade i en marknadssondering på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden under våren 2023. Sonderingen genomfördes via intervjuer av marknadsaktörer och forskare samt inläsning av rapporter. Utgångspunkten var beställarens behov, sedan avrapportering till betällaren med [...]

Av |2023-11-14T13:40:29+00:00november 14th, 2023|Hållbara transporter, Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Upphandling, Utredningar|Kommentarer inaktiverade för Beställarstöd klimatbättre asfalt

Kunskapsläget inom miljöpåverkan från konstgräs

Kunskapsutvecklingen inom konstgräsområdet går snabbt och rapporten som Ecoplan In Medio skrev, ”Kunskapssammanställning för konstgräs och fallskyddsgummi”, kom till för att möta behovet av en översikt på kunskapsläget, hösten 2022. Fokus ligger på miljöpåverkan och skyddsåtgärder. I rapporten görs en översiktlig sammanställning av vad man vet, vad man inte vet och rekommendationer kring vad behövs [...]

Av |2023-02-06T10:16:35+00:00februari 6th, 2023|Nyhet startsida, Upphandling, Utredningar|Kommentarer inaktiverade för Kunskapsläget inom miljöpåverkan från konstgräs

Växthus för klimatledande upphandling

Ecoplan anlitades av Region Örebro län som process- och expertstöd i projektet ”Växthus för klimatledande upphandling” under 2022-23. Inom projektet skulle transportnätverket i Örebro län tillsammans med nätverket i Kalmar län ta fram en spetsupphandling. Aktörerna som består av företag, kommuner, regioner, länsstyrelse och akademi ska i praktiken testa ett "växthus" där köpare och säljare [...]

Av |2023-02-06T10:06:29+00:00februari 6th, 2023|Hållbara transporter, Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Samarbetsstöd, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för Växthus för klimatledande upphandling

Processledning svenskt-norskt samarbete för utvecklingen av skoglig bioekonomi

Det finns många fördelar att samarbeta gränsregionalt för att gynna utvecklingen inom den skogliga bioekonomin, med allt från innovation till tillväxt i befintliga företag. Lotta anlitades som processledare för sådan utveckling av det gränsregionala samarbetet Sverige-Norge under 2021-2022. Aktörerna Västra Götalands regionen, Fyrbodals kommunalförbund, Vikens fylkeskommun, Innlandets fylkeskommun, Region Värmland och Region Dalarna ville utröna [...]

Av |2023-02-06T11:33:59+00:00februari 6th, 2023|Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Samarbetsstöd, Utredningar, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Processledning svenskt-norskt samarbete för utvecklingen av skoglig bioekonomi

Processledning Skogsprogrammet Västra Götaland

Under 2021 anlitades Lotta som Processledare för att få fram ett Skogsprogram för Västra Götaland. Skogsprogrammet är en del i att förverkliga regeringens skogsstrategi. Uppdraget innebar att utifrån möten, workshops, intervjuer och samtal samla parterna kring gemensamma mål (näringsliv, skogsägare, myndigheter och universitet) för utvecklingen av skoglig bioekonomi. Under 2022 planeras flera aktiviteter kopplat till [...]

Av |2022-10-13T14:28:32+00:00mars 29th, 2022|Moderator och workshopledare, Nyheter, Samarbetsstöd, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Processledning Skogsprogrammet Västra Götaland
Till toppen