Cirkulär upphandling i Västerbotten

Region Västerbotten ordnade kompetensutveckling inom cirkulär offentlig upphandling under 2022. Ecoplan in Medio levererade i  i samarbete med Esam AB process- och expertstöd till tematräffar om möbler & inredning, transporter, bygg & fastighet.

Av |2023-11-15T14:40:14+00:00november 15th, 2023|Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för Cirkulär upphandling i Västerbotten

FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter

Ecoplan hade uppdrag 2020-2023 för Energikontor Norra Småland i deras projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i de delar som gällde upphandling. Projektinformation FASTR, Energikontor Norra Småland (rjl.se) Uppdraget gällde både process- och expertstöd kring upphandling av resor, fordon och transporter, såsom marknadssondering hos leverantörer, drivmedelsstrategier, krav och avtalsuppföljning. Deltagande kommuner, region och kommunala [...]

Av |2023-11-15T14:31:17+00:00november 15th, 2023|Hållbara transporter, Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter

Cirkulär upphandling Väst

Under hösten 2023 fram till februari 2024 driver IVL med stöd från Ecoplan in Medio ett projekt för att stötta kommuner och kommunala bolag i cirkulära upphandlingsprocesser. Projektet erbjuder tematräffar och erfarenhetsutbyte och passar bra som stöd för insatser inom ramen för kommunernas klimatlöften och avfallsplaner. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.

Av |2023-11-14T13:55:35+00:00november 14th, 2023|Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för Cirkulär upphandling Väst

Beställarstöd klimatbättre asfalt

Sundbybergs kommun letade lösningar med mer innovativ och hållbar asfalt för en gång och cykelbana i Rissne. Ecoplan in Medio stöttade i en marknadssondering på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden under våren 2023. Sonderingen genomfördes via intervjuer av marknadsaktörer och forskare samt inläsning av rapporter. Utgångspunkten var beställarens behov, sedan avrapportering till betällaren med [...]

Av |2023-11-14T13:40:29+00:00november 14th, 2023|Hållbara transporter, Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Upphandling, Utredningar|Kommentarer inaktiverade för Beställarstöd klimatbättre asfalt

Kunskapsläget inom miljöpåverkan från konstgräs

Kunskapsutvecklingen inom konstgräsområdet går snabbt och rapporten som Ecoplan In Medio skrev, ”Kunskapssammanställning för konstgräs och fallskyddsgummi”, kom till för att möta behovet av en översikt på kunskapsläget, hösten 2022. Fokus ligger på miljöpåverkan och skyddsåtgärder. I rapporten görs en översiktlig sammanställning av vad man vet, vad man inte vet och rekommendationer kring vad behövs [...]

Av |2023-02-06T10:16:35+00:00februari 6th, 2023|Nyhet startsida, Upphandling, Utredningar|Kommentarer inaktiverade för Kunskapsläget inom miljöpåverkan från konstgräs

Växthus för klimatledande upphandling

Ecoplan anlitades av Region Örebro län som process- och expertstöd i projektet ”Växthus för klimatledande upphandling” under 2022-23. Inom projektet skulle transportnätverket i Örebro län tillsammans med nätverket i Kalmar län ta fram en spetsupphandling. Aktörerna som består av företag, kommuner, regioner, länsstyrelse och akademi ska i praktiken testa ett "växthus" där köpare och säljare [...]

Av |2023-02-06T10:06:29+00:00februari 6th, 2023|Hållbara transporter, Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Samarbetsstöd, Upphandling|Kommentarer inaktiverade för Växthus för klimatledande upphandling

Fossilfrihet för fastighetsnära tjänster

Maria har under 2021 hjälpt Sveriges Allmännytta att göra en vägledning hur man kan handla upp fastighetsnäratjänster för drift och skötsel med krav på fossilfrihet. Flera allmännyttiga bostadsföretag har bidragit med exempel. Läs mer här  

Av |2021-11-04T10:27:43+00:00november 4th, 2021|Hållbara transporter, Nyhet startsida, Nyheter, Upphandling, Utan kategori|Kommentarer inaktiverade för Fossilfrihet för fastighetsnära tjänster

Cirkulär upphandling för RE:Source

Cirkulär upphandling är en viktig del i att sluta kretsloppen och främja omställningen till en cirkulär ekonomi. Ecoplan genomförde tillsammans med IVL projekt för "Cirkulär upphandling i praktiken" under 2020 0ch 2021, som strategiska utvecklingsprojekt inom RE:Source. När man genomför en cirkulär upphandling krävs det ofta mer tyngd i de tidigare skedena såsom marknadsdialog och [...]

Av |2021-12-01T09:46:10+00:00januari 25th, 2021|Nyhet startsida, Upphandling, Verksamhetsutveckling|Kommentarer inaktiverade för Cirkulär upphandling för RE:Source
Till toppen