Loading...
Om2017-12-14T08:01:36+00:00

Vad vi gör

Vi verkar ofta i mellanrum där parter ska komma framåt i hållbar utveckling och innovation.

Processledare, koordinatör, projektledare och facilitator är vanliga ord som beskriver vad vi gör. Ofta handlar det om uppdrag där vi stöttar för att nå resultat i samarbeten mellan privata företag, offentlig sektor och akademin. Återkommande teman är transporter, kollektivtrafik, energi och upphandling.

Maria Losman

x

Maria har arbetat som konsult på Ecoplan In Medio sedan 1998, innan dess på Svenska Naturskyddsföreningen.
Maria arbetar huvudsakligen med förändringsarbete i organisationer med inriktning på samhälls- och företagsnytta kopplat till hållbarhetsfrågor och på leverantörskedjor.

Maria är en av dem som arbetat längst med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet inom resor och transporter.

Maria har även lång erfarenhet av att leda samverkan mellan flera olika parter, som kommun, region, stat, företag och akademi. Maria har mycket god kännedom om politiskt styrda organisationer, inte minst genom sina politiska uppdrag på kommunal nivå.

Lotta Göthe

x

Lotta har arbetat som konsult sedan 2003, på senare år mest med verksamhetsutveckling, energi och hållbara transporter. Det som Lotta tycker är roligt är samtidigt utmanande, det får gärna vara att leta vägar framåt i något som är komplext.

Lotta har jobbat i kommun och har varit miljöchef på Elanders i åtta år. Därefter arbetade hon med att bära en innovativ produkt (bränslebesparingssystem för tunga fordon) från prototyp till marknad, där Lotta arbetade med affärsplanering, finansiering och teknisk projektledning.

På Ecoplan In Medio har hon varit sedan 2004. Lotta är också ordförande i juryn för Göteborgspriset för hållbar utveckling.

Historia

Ecoplan grundades redan 1994, då som ett av Sveriges första miljökonsultföretag. Under namnet Miljöbyrån Ecoplan  AB verkade vi i flera ägarkonstellationer efter att grundaren Jakob Lagercrantz slutade 2002. Sedan 2006 drivs företaget av dagens ägare Maria och Lotta. De fick utmärkelsen Årets Företagare 2011. År 2017 bytte vi namn till Ecoplan In Medio i samband med att vi renodlade verksamheten till det vi gör idag.