Vårt erbjudande

Vi hjälper dig och din organisation att få utveckling att hända.

Se våra tjänster nedan som en inspiration och hör av dig. Vi vet vad vi är bra på och lovar aldrig mer än vad vi vet blir bra.

Moderator och workshopledare

Vi är erfarna moderatorer och workshopledare. Ibland är vi med i att planera och genomföra hela arrangemanget, ibland är vi bara engagerade att moderera. Ofta är workshops eller seminarier en del av ett större uppdrag i ett förändringsarbete. Vi är alltid noga med förberedelserna så att paneldebatter blir spänstiga och föredragshållare vet vad som förväntas av dem.

EXEMPEL

Samarbetsstöd & mellanrumsledare

Vi stöttar i samarbeten där parter gemensamt skall genomföra utveckling. Genom att lotsa parterna framåt hjälper vi till så att idéer och visioner kan omsättas till resultat. Forskare på Chalmers kallar detta ”mellanrumsledning” ett begrepp vi känner oss hemma i. Vi har också publicerat en bok på temat under 2018 som finns att ladda ner här: ”Utveckling i samarbeten – Hur du får resultat”

EXEMPEL

Upphandling

Vi stöttar i att omsätta politiskt beslutade intentioner kring hållbarhet så att de fungerar praktiskt i upphandlingar. Det handlar om att guida från marknads- och behovsanalys till förfrågan, krav och avtalsuppföljning. Vi mejslar fram få, men effektiva krav som för frågan framåt och ger råd om hur  respekt nås för avtalskrav både inom beställarens organisation och hos leverantörerna.

EXEMPEL

Verksamhetsutveckling

Vi hjälper kunder att utvärdera och förbättra sin organisation. Helst nära kunden och med involvering av medarbetarna eftersom det är ett viktigt led i att både förstå kulturen och verksamheten. Samtidigt ger det bättre acceptans för nödvändiga förändringar. Vi är särskilt bra på att jobba med organisationer som finns i gränszonen mellan privat och offentlig verksamhet.

EXEMPEL

Utredningar

Ibland genomför vi utredningar som resulterar i rapporter, inom framförallt energi, transporter eller upphandling. Vanligt är att det är en del i ett större uppdrag. Ofta gör vi det ihop med experter inom specifika områden, vi har ett brett kontaktnät av personer med spetskompetenser.

EXEMPEL