Loading...
Uppdrag2020-11-25T12:51:57+00:00

Cirkulär upphandling i Västerbotten

By |november 15th, 2023|Categories: Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Upphandling|

Region Västerbotten ordnade kompetensutveckling inom cirkulär offentlig upphandling under 2022. Ecoplan in Medio levererade i  i samarbete med Esam AB process- och expertstöd till tematräffar om möbler & inredning, transporter, bygg & fastighet.

FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter

By |november 15th, 2023|Categories: Hållbara transporter, Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Upphandling|

Ecoplan hade uppdrag 2020-2023 för Energikontor Norra Småland i deras projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i de delar som gällde upphandling. Projektinformation FASTR, Energikontor Norra Småland (rjl.se) Uppdraget gällde både process- och expertstöd [...]

Beställarstöd klimatbättre asfalt

By |november 14th, 2023|Categories: Hållbara transporter, Nyhet startsida, Nyheter, Samarbetsstöd, Upphandling, Utredningar|

Sundbybergs kommun letade lösningar med mer innovativ och hållbar asfalt för en gång och cykelbana i Rissne. Ecoplan in Medio stöttade i en marknadssondering på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden under våren 2023. Sonderingen [...]

Kunskapsläget inom miljöpåverkan från konstgräs

By |februari 6th, 2023|Categories: Nyhet startsida, Upphandling, Utredningar|

Kunskapsutvecklingen inom konstgräsområdet går snabbt och rapporten som Ecoplan In Medio skrev, ”Kunskapssammanställning för konstgräs och fallskyddsgummi”, kom till för att möta behovet av en översikt på kunskapsläget, hösten 2022. Fokus ligger på miljöpåverkan och [...]

Växthus för klimatledande upphandling

By |februari 6th, 2023|Categories: Hållbara transporter, Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Samarbetsstöd, Upphandling|

Ecoplan anlitades av Region Örebro län som process- och expertstöd i projektet ”Växthus för klimatledande upphandling” under 2022-23. Inom projektet skulle transportnätverket i Örebro län tillsammans med nätverket i Kalmar län ta fram en spetsupphandling. [...]

Processledning svenskt-norskt samarbete för utvecklingen av skoglig bioekonomi

By |februari 6th, 2023|Categories: Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Samarbetsstöd, Utredningar, Verksamhetsutveckling|

Det finns många fördelar att samarbeta gränsregionalt för att gynna utvecklingen inom den skogliga bioekonomin, med allt från innovation till tillväxt i befintliga företag. Lotta anlitades som processledare för sådan utveckling av det gränsregionala samarbetet [...]

Processledning Skogsprogrammet Västra Götaland

By |mars 29th, 2022|Categories: Moderator och workshopledare, Nyheter, Samarbetsstöd, Verksamhetsutveckling|

Under 2021 anlitades Lotta som Processledare för att få fram ett Skogsprogram för Västra Götaland. Skogsprogrammet är en del i att förverkliga regeringens skogsstrategi. Uppdraget innebar att utifrån möten, workshops, intervjuer och samtal samla parterna [...]

Fossilfrihet för fastighetsnära tjänster

By |november 4th, 2021|Categories: Hållbara transporter, Nyhet startsida, Nyheter, Upphandling, Utan kategori|

Maria har under 2021 hjälpt Sveriges Allmännytta att göra en vägledning hur man kan handla upp fastighetsnäratjänster för drift och skötsel med krav på fossilfrihet. Flera allmännyttiga bostadsföretag har bidragit med exempel. Läs mer här [...]

Cirkulär upphandling för RE:Source

By |januari 25th, 2021|Categories: Nyhet startsida, Upphandling, Verksamhetsutveckling|

Cirkulär upphandling är en viktig del i att sluta kretsloppen och främja omställningen till en cirkulär ekonomi. Ecoplan genomförde tillsammans med IVL projekt för "Cirkulär upphandling i praktiken" under 2020 0ch 2021, som strategiska utvecklingsprojekt [...]

Miljöutbildning för Skellefteåbuss

By |november 23rd, 2020|Categories: Hållbara transporter, Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Verksamhetsutveckling|

Skellefteåbuss har nyligen blivit miljöcertifierade och satsar på miljön bland annat genom att successivt ersätta sina dieseldrivna bussar och istället satsa på el och biogas. I oktober startade de upp sin första elbusslinje i Skellefteå. [...]

Utbildning för hållbarhetsstrateger

By |september 18th, 2020|Categories: Moderator och workshopledare, Nyhet startsida, Samarbetsstöd, Verksamhetsutveckling|

Sedan 2020 utbildar vi hållbarhetsstrateger inom offentlig sektor tillsammans med våra branschkollegor Esam i Aktuell Hållbarhets regi, några gånger per år. I utbildningen får deltagarna tillsammans med kollegor lära sig metoder, verktyg och modeller som [...]

Till toppen