Samarbetstips!2020-02-29T09:25:32+00:00

Efter att ha arbetat med och i utvecklingsprojekt genom hela våra yrkesliv, har vi samlat på oss erfarenheter kring hur utveckling kan drivas framåt. Genomgående har vi fått en allt större insikt om att människor och deras relationer, både med varandra och med organisationer, är helt avgörande för en framgångsrik utveckling.

Nedan delar vi med oss av några tips som kanske kan underlätta de samarbeten eller utvecklingsarbeten som du är inblandad i. Vi delar med oss eftersom vi tycker det behövs en större förståelse för det vi kallar ”mellanrumsledning” och uppskattar att du refererar till oss om du använder några av de modeller vi presenterar här.

Behöver du mer handfast hjälp att navigera i komplexa processer, hör av dig!

Musiken kommer från www.bensound.com