Maria Losman har gjort ett webinar på temat att upphandla så att resor och transporttjänster körs med fordon går på biogas. I webinariet ges Maria några tips på hur du kan göra.

Se filmen här