Under 2018 har Maria arbetat med en handbok för upphandling fordon och transporttjänster, som omfattar alla alternativ till fossil energi för transporter: Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling på uppdrag av Biodriv Öst. Uppdraget innebar även rådgivning till Biodriv Öst i deras utåtriktade verksamhet i upphandlingsfrågor med koppling till Fossilfritt Sverige. Vägledningen publicerades ursprungligen 2013 och har uppdaterats i omgångar, i slutet av 2019 håller Maria i ytterligare en uppdatering av vägledningen.

Maria har även hållit workshops och föreläsningar på detta tema på uppdrag av bland andra Länsstyrelsen Gotland, Biogas Öst, Biogas Väst och Biogas Syd, olika energikontor, Avfall Sverige med flera.