Mellan 2013 och juni 2018 hade vi uppdrag som koordinatorer i ElectriCity. Samarbetet bestod från början av en handfull parter med en gemensam vision. Det är idag runt 15 parter som tillsammans utvecklar test, demo och forskning kring elektrifierad kollektivtrafik och med premiär 2018 även mot elektrifierade godstransporter och sopbilar. Vi har lotsat samarbetet framåt till att parterna gemensamt kunnat förverkliga visioner och mål till en uppmärksammad och framgångsrik arena i skarp drift.

Läs mer på ElectriCitys hemsida.