Sedan 2013 har vi uppdrag som koordinator i ElectriCity. Samarbetet bestod från början av en handfull parter med en gemensam vision. Sedan 2016 är det 15 parter som tillsammans utvecklar test och demo kring elektrifierad kollektivtrafik. Vi har lotsat samarbetet framåt till att parterna gemensamt kunnat förverkliga visioner och mål till en uppmärksammad och framgångsrik arena i skarp drift.

Läs mer på ElectriCitys hemsida.