Under 2016-2018 samarbetade vi med Chalmers, Johanneberg Science Park, Volvo och Riksbyggen i ett projekt för att vidareutvecklar kollaborativ innovation som en väg att öka innovationsförmågan i komplexa sammanhang. Projektet kallas KIVI och finansieras av Vinnova.

Projektet är en fortsättning på ”Innovationsledning i regioner” där vi skrev några av kapitlen i en rapport (läs här) om verktyg och metoder för samarbeten kring innovationer.