Vi har i flera uppdrag stöttat kommuner och regioner i hållbar upphandling, på senare år bland andra Gävle, Linköping, Norrköping, Göteborg och Region Östergötland.

”Maria samlade gruppen och fick oss att tänka själva, men under professionell ledning. Klargjorde skillnaden på krav som riktas mot miljö respektive klimat, redogjorde för vilka förnybara bränslen som finns på marknaden och föreslog remiss till entreprenörer. God kunskap om miljökrav i entreprenader. Maria har stor förmåga i att leda en grupp.” (uppdragsgivare i Norrköpings kommun)

Vi har också skrivit handböcker, exempelvis:

Handbok för upphandling av gasdrivna fordon och transporttjänster” som har kombinerats med flera workshops sedan 2013.

Idéskrift – avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet” som ett led i Trafikverkets arbete med att stötta transportköpare där vi var processledare sedan början på 2000-talet fram till 2010.

Maria har hjälpt Naturvårdsverket med underlag för utveckling av den statliga upphandlingen som publicerats i två rapporter:

  • Rapporten ”Utvecklingen av miljökrav i den statliga ramavtalsupphandlingen”. Naturvårdsverket 2010
  • Rapporten ”Miljökrav i statliga ramavtal – påverkan och potential” Naturvårdsverket 2009