Moderatorsuppdragen som Lotta har är ofta en del av att hålla ihop helheten i arrangemanget, ha kontakt med föredragshållare, hjälpa till med programupplägget och innehållet. Några exempel:

Almedalen 2016: ”ElectriCity – en tur på testarenan för framtidens hållbara kollektivtrafik”(filmat). Lotta höll ihop presentationen och föredragshållarna samt modererade paneldebatt.

Moderator för seminariet ”Användning av det kommunala vetot mot vindkraft” 2015 för Västra Götalandsregionen. Seminariet finns filmat här.

Moderator för slutkonferensen ”Grönare logistiktjänster” för Region Örebro 2014. Den finns filmad här

Almedalen 2012: ”Storskalig elproduktion till havs – en lösning för framtiden?” På uppdrag av Power Väst, Västra Götalandsregionen. Moderator, stöttade i programskapandet och höll i paneldebatten.

Regionala dialogdagar för Färdplan 2050. Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerade fyra dialogdagar under 2011-2012 med föredrag och workshops för att samla underlag till regeringens uppdrag inom Färdplan 2050. Lotta stöttade i upplägget, modererade och summerade.

Almedalen 2011: ”Vindkraft – en framtida sysselsättningsmotor i Sverige?” På uppdrag av Power Väst, Västra Götalandsregionen. Moderator, stöttade i programskapandet och höll i paneldebatten.