Ett axplock ur Marias uppdrag:

  • Smart upphandling för en fossilfri fordonsflotta 2016 för Biogas Öst mfl.
  • Cisterndagarna 2016 för Teknologisk Institut
  • Göteborgs miljömålsdag 2015 för Miljöförvaltningen i Göteborg
  • Biogas Öst i Almedalen 2012, Vindkraft för Energikontoret Mälardalen i Almedalen 2013
  • Miljöstyrningsrådet och Miljöbilar i Stockholms seminarium om klimatsmart upphandling av fordon och transporter 2013
  • Storstädernas och Trafikverkets seminarium inför revidering av miljökraven på entreprenader 2009
  • Moderator QIII Stjärndag 2007 och 2008