Loading...
Uppdrag2020-11-25T12:51:57+00:00

Energimyndigheten utvecklar rådgivningen

By |januari 14th, 2017|Categories: Utredningar, Verksamhetsutveckling|

Energimyndigheten förbättrar den kommunala energi- och klimatrådgivningen, på uppdrag av regeringen. Lotta har haft uppdrag som expertstöd och bidragit i processledningen för Energimyndigheten. Detta har resulterat stora förändringar i hur rådgivningen organiseras och finansieras samt [...]

CSR gods

By |januari 14th, 2017|Categories: Hållbara transporter, Utredningar|

Corporate Social Responsability och godstransporter handlar om konsekvenser av dåliga sociala förhållanden för lastbilsförare och vad vi kan göra åt det. Maria ledde projektet i samverkan med Trafikverket, Polisen, Sveriges Åkeriföretag och Q3. Resultatet finns [...]

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys

By |januari 13th, 2017|Categories: Hållbara transporter, Utredningar|

Under 2013 genomförde Ecoplan en sammanställning över samtliga metangasutsläpp i fordonsgaskedjan, från produktion till användning, något som saknats en sammanställning över. Rapporten fick in som ett inspel till FFF-utredningen. Ecoplan sammanfattade kunskapsläget och summerade betydelsen [...]

Till toppen